Anvendelse

Funroom har mange anvendelses muligheder – både i den let isolerede udgave til sommerbrug eller som helårsisoleret model.

Der skal til byggemyndighederne enten ansøges om et uopvarmet havehus til sommerbrug eller et helårsanvendeligt anneks.

Sommerbrug

Til sommerbrug forståes en model der med lethed kan anvendes det meste af året.

Helårsbrug

Annekser til helårsanvendelse er ekstra isoleret overalt i.h.t. gældende bygningsreglement for sommerhuse..

Varmetabsberegning hertil i.f.m. ansøgning om byggetilladelse kan rekvireres

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os