Modeller & Størrelser

Funroom er modulopbygget og kan leveres i forskellige størrelser.
Som udgangspunkt i 10- og 15 kvm. størrelser, men kan forlænges Med halve og hele moduler.
Vinduer og døre kan placeres efter behov.

Vi fremsender tegning til accept inden produktionen sættes i gang.

10 kvm eksempel
15 kvm eksempel
20 kvm eksempel